Maak hier je keuze.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden tennislessen

 1. Inschrijven voor de tennislessen van Tennisschool LVN kan uitsluitend door het online inschrijvingsformulier in te vullen.  Door het formulier te verzenden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en verplicht u zich tot betaling van het deelnamebedrag.

 2. Na inschrijving ontvangt u van ons per e-mail op het opgegeven e-mailadres, een ontvangstbevestiging met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die u heeft onderschreven.  De klant erkent expliciet dat door hem het opgegeven e-mailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

 3. Voor het volgen van onze tennislessen is het niet nodig lid te zijn van een tennisclub.

 4. Tennisschool LVN behoudt zich uitdrukkelijk het recht om tennislessen te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zich inschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.  In het geval tennislessen niet kunnen doorgaan wordt u ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de tennislessen hiervan verwittigd door e-mail.
  U ontvangt het volledige inschrijvingsbedrag terug.

 5. Na ontvangst van uw inschrijving, sturen we via mail een bevestiging met factuur voor betaling.  Zodra uw betaling is ontvangen is de inschrijving helemaal definitief.

 6. Betalen kan enkel door het lesbedrag over te schrijven.

 7. De inschrijvingen worden behandeld volgens de datum (en eventueel uur) van indiening en betaling.

 8. Ondanks wij uiteraard alles in het werk stellen om de les in te delen naar uw voorkeur, kunnen wij helaas niet garanderen dat het steeds lukt aangezien wij hierin afhankelijk zijn van: uw beschikbare lestijden, uw tennisniveau, het aantal tennisbanen dat wij van de tennisclub beschikbaar krijgen, het aantal inschrijvingen en andere factoren waar wij geen invloed op hebben.
  Indien wij u niet op uw voorkeurstijden of voorkeurslocatie les kunnen geven, zullen wij u indien mogelijk vrijblijvend een alternatief voorstel doen.

 9. Bij annulering binnen de 10 dagen vóór de start van de tennislessen kan geen terugbetaling worden gedaan tenzij de annulering gebeurt om medische redenen en een doktersattest kan voorgelegd worden.

 10. Wanneer een lesvolger na aanvang van een lessenreeks om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige lesbedrag verschuldigd.

 11. Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. kan geen restitutie van het betaalde lesbedrag plaatsvinden.

 12. Gemiste lessen zijn altijd voor rekening van de lesvolger, lessen zijn niet overdraagbaar.

 13. Lesvolgers van de tennislessen zijn verzekerd door Tennis Vlaanderen of de tennisschool.

 14. Een lesuur duurt 60 minuten, inbegrepen 10 minuten aan het uitvoeren van de warming-up of het in- of uitspelen en bij bepaalde overdekte accommodaties het opzetten en afbreken van het tennisnet.

 15. Bij inschrijving gaat de lesvolger akkoord met de door de Tennisschool aangewezen tennisleraar.

 16. Indien een les niet kan plaats vinden door een clubactiviteit, door onderhoud, door een andere obstructie, wordt de les ingehaald op een ander moment.

 17. Wanneer de vaste tennisleraar verhinderd is, wordt de les in eerste instantie overgenomen door een vervangende lesgever.  Indien er geen vervangende leraar beschikbaar is, wordt de les in op een later moment ingehaald.

 18. Tennisschool LVN is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesvolgers, evenals blessures.

 19. Deelnemers die zich tijdens de tennislessen niet houden aan de afspraken of zich misdragen lopen het risico uitgesloten te worden zonder terugbetaling.

 20. Een week voor aanvang van de tennislessen sturen wij u per e-mail de lesdata en op welk tijdstip u les heeft.

 21. Een elementaire kennis van het Nederlands is vereist.  Alle lesgevers zijn nederlandstalig.

 22. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist het bestuur van de tennisschool.

 23. Deze algemene voorwaarden worden elk jaar opnieuw aangepast.